• 1% dla ZSP7

     • CZYM JEST 1 % ?

      CZYM JEST 1 % ?

      Szanowni Państwo !

      Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 współpracuję z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”. Na mocy porozumienia 75% wpłat - 1% odpisu od podatku przekazywane jest naszemu Zespołowi.

      Dzięki tym środkom modernizujemy i unowocześniamy szkołę i przedszkole inwestując w nowe sprzęty.

      Naszym celem jest podniesie jakości kształcenia i warunków nauki naszych podopiecznych, a także umilenia dzieciom czasu wolnego spędzonego na przerwach, świetlicy czy terenie wokół Zespołu.

      W związku z tym  zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, pracowników i sympatyków ZSP 7 o dokonywanie 1% odpisu od podatku na rzecz ww. Fundacji.

      Dzięki Państwu czas spędzony przez dzieci w Zespole będzie miejscem nie tylko do nauki, ale i zabawy oraz co najważniejsze do zacieśniania przyjaźni na lata!!!. 

     • INFORMACJE !

      INFORMACJE !

      Informacje o Fundacji:

      Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”, Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

      KRS: 0000270261

      Regon: 240629137, 

      ul. Bór 116,

      42 – 202 Częstochowa,

      NIP: 949-204-42-31

      www.mlodzi-mlodym.pl

      e-mail: biuro@fsmm.pl

      Tel. 602-397-831, 795-795-747

       

     • JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA ZSP 7?

      JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA ZSP 7?

      Jeśli zapragną Państwo wspomóc 1% podatku  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 należy wypełniając PIT postępować zgodnie z informacją przekazaną w materiałach Fundacji.

      (jako CEL należy wpisać:

       ZSP 7 KRAKÓW 781”)

     • Nasze inwestycję zrealizowane dzięki Państwa ofiarności :)

      Nasze inwestycję zrealizowane dzięki Państwa ofiarności :)

      Wyniku kilkuletniej współpracy z Fundacją "Młodzi Młodym", a przede wszystkim Państwa życzliwości udało nam się na przestrzeni kilku lat znacząco wzbogacić  wyposażenie szkoły i przedszkola.

      Łącznie na przestrzeni kilku lat bilans współpracy w ramach „jednego procenta” wynosi 44 432,30 zł

      Dzięki Państwu nasza palcówka zyskała:

      W 2018/19 roku decyzją rad rodziców Przedszkola i Szkoły w uzgodnieniu z dyrekcją Zespołu pozyskane środki przeznaczone zostały na:

      -  zakup zabawek do świetlicy oraz mebli.

      - zakup kolejnego cymbergaja i stolików do gry w piłkarzyki.

      - sprzętów do ogórdka przedszkolnego m.in domek ogrodowy.

      - wprowadzenie nowej strony www.

      - zakup oczyszczacza powietrza oraz wykładziny dywanowej do świetlicy.

      - zakup filtrów do oczyszczaczy przedszkolnych.

      - zakup mat antypoślizgowych.

      - uzupełnianie księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego.

      - zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola.

      W poprzednich latach :

      -  miejsca zabaw dzieci – „Kulkolandii”.
      -  przeprowadzono dwuetapową modernizacje ogródka przedszkolnego.
      - stworzenie miejsca zabaw i wypoczynku (zakupiono stół do popularnych „piłkarzyków” oraz cieszący się ogromną popularnością zestaw do cymbergaja)
      - rozbudowano system monitoringu placówki po przez zakup i montaż kolejnych kamer,  wymiana rejestratora systemu monitoringu i zamontowanie kolejnych kamer zewnętrznych  dzięki którym nasza placówka jest bezpieczna.

      - zakupiono wykładziny do kącika zabaw dzieci nauczania zintegrowanego.
      - zakup wykładzin do sal przedszkolnych.