• Sztandar szkoły

   •  

    Sztandar został uroczyście poświęcony i przekazany uczniom  12 października 2012 roku, w dniu obchodów sześćdziesięciolecia szkoły.

             Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

    Został ufundowany przez Rodziców oraz Radę Dzielnicy VIII.

     

     

     

    PREZENTACJA SZTANDARU

            

             Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – srebrnozłoty orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła napis „Rzeczpospolita Polska” oraz trzy największe cnoty Polaka „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

             Awers jest w kolorze błękitnym, jak kolor kwiatów w łanach polskich zbóż, także barwa naszego miasta Krakowa.

             W środkowej części umieszczony jest portret patrona szkoły – Edwarda Dembowskiego. Wokół portretu nazwa szkoły – „Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Edwarda Dembowskiego”, „Kraków”oraz dwie daty: 1952 – rok uroczystego otwarcia szkoły oraz 2012 – rok wręczenia sztandaru. Rogi tej strony zdobią roślinne ornamenty.

             Sztandar ma wymiary 100cm x 100cm, obszyty złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 m  zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

     

             Sztandar jest przechowywany w gablocie okolicznościowej na korytarzu szkolnym , w tym samym miejscu mogą znajdować się insygnia pocztu sztandarowego.

     

             W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.

     

    Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i miejskich:

    • uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
    • ceremonii ślubowania klas pierwszych,
    • uroczystości ku czci Patrona,
    • Święto Odzyskania Niepodległości,
    • rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
    • udział w mszach świętych z okazji uroczystości rocznicowych.                    

     

              Insygnia pocztu sztandarowego to:

    • biało- czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
    • białe rękawiczki.

     

             Uczniowie z pocztu sztandarowego powinni być ubrani odświętnie: chłopcy białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta białe bluzki i ciemne spódnice.

     

              Sztandar jest wprowadzany do sali na początku uroczystości i opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

     

    Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Ich znaczenie dobitnie obrazują dawne regulaminy i przepisy wojskowe. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu. Wywodzi się z dawnych znaków bojowo-rozpoznawczych, które służyły do łączności między wodzem a oddziałem. Stosowane były już w starożytności. Z tymi znakami wiązano pewne treści ideowe. Uroczyście obchodzono dzień otrzymania znaku w legionach rzymskich, bowiem oznaczał on powstanie oddziału, a jego utrata powodowała rozwiązanie oddziału. Podczas walki był zawsze rozwinięty i otoczony doborowymi żołnierzami, a na postojach zaciągano przed nim warty.

    Regulamin służby obozowej i garnizonowej  dla całego wojska Obojga Narodów z 1786 r. postanawiał:

    „Na każdym popasie i noclegu, przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu … sztandarów, czyli chorągwi, kawaleria dobywała pałasze, piechota broń prezentuje. Przy złożeniu zaś na wyznaczonym miejscu trębacz lub dobosz marsz bije.”

    Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym?

    Odpowiedzią niech będą słowa Wacława Tokarza wybitnego historyka wojskowości, który pisał, że:

    „Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków.”

    Jego słowa potwierdza marszałek Józef Piłsudski:

    „Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.”

    Już od zarania dziejów we wszystkich cywilizacjach używano znaków rozpoznawczych, które umieszczano na szczycie długiego drzewca lub metalowego pręta.

    W ten sposób plemię lub państwo podkreślało swą niezależność. Znaki bojowe malowane na sztandarze symbolizowały potęgę państwa.

             Pierwszy polski sztandar pochodzi z czasów Mieszka I. Polska chorągiew była odzwierciedleniem jedności państwa. Chorągiew to również symbol siły militarnej - „dopóki są skupieni żołnierze wokół sztandaru, dopóty wojsko trwa”. Sztandar Rzeczypospolitej przedstawiał wizerunek Orła Białego w koronie. Pełnił on rolę znaku bojowego. Pod wpływem różnych wydarzeń historycznych - wojen, układów politycznych, zmieniał się wygląd polskiego sztandaru. Jednak zawsze towarzyszył mu orzeł - „symbol siły i wielkości państwa”.

    "Ta flaga, rzekłbyś klejnoty obywatelskiej godności, to jakby arka przymierza nieugiętego narodu”.

             Obecnie sztandar pełni funkcję godła oddziału wojskowego bądź organizacji cywilnej. Nasza szkoła jest częścią III Rzeczpospolitej. Symbolizujemy ten fakt szkolnym sztandarem. Nie wyobrażamy sobie szkoły bez sztandaru, bo jest on symbolem naszej jedności z ojczyzną i odzwierciedleniem wkładu pracy.

     

    SYMBOLIKA SZTANDARU:

     

    1. Kolor – nawiązuje do barw narodowych i krakowskich.

    2. Orzeł biały na czerwonym tle w złotej koronie – godło państwowe.

    Jaki to symbol ? – powtórzymy za Władysławem Bełzą i jego „Katechizmem polskiego dziecka”:

    „Kto ty jesteś ?

    Polak mały.

    Jaki znak twój ?

    Orzeł biały.”

    3. Bóg Honor Ojczyzna to nieoficjalna dewiza Wojska Polskiego, powstała na przełomie XVI i XVII wieku, często spotykana w literaturze polskiej i na sztandarach, oraz przytaczana jako motto polskiego patriotyzmu.

    Jak pisał Karol Kossakowski

    „Trzy podstawowe słowa w słowniku patrioty to Bóg, Honor i Ojczyzna”.

    4. Rzeczpospolita Polska  w skrócie RP to oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1918-

    1952 oraz od 1989 do dnia dzisiejszego.

    5. Złoty kolor liter to symbol boskości, nieśmiertelności, niezniszczalności, chwały, doskonalenia i oświecenia duchowego, wszystkiego co ważne i wartościowe (również w sferze ducha). Kolor ten wyobraża mądrość, królewskość, potęgę, bogactwo, obfitość.

     

    Pamiętając o wymowie sztandaru – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć.

    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

     

    Tekst ślubowania na sztandar

    złożony przez przedstawicieli klas 12 października 2012 roku:

     

    PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

     

    My, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 66 im. Edwarda Dembowskiego w Krakowie, uroczyście ślubujemy:

    • będziemy służyć naszej Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem – ŚLUBUJEMY!
    • dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować – ŚLUBUJEMY!
    • okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom – ŚLUBUJEMY!
    • sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki – ŚLUBUJEMY!
    • zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra naszej Ojczyzny – ŚLUBUJEMY!

     

     

    Opracowała

    Joanna Budna

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2012/2013

    chorąży: Łukasz Sawicki

    asysta:   Patrycja Machno i Julia Margielewska

    Drugi skład pocztu sztandarowego:

    chorąży: Michał Krasny

    asysta: Angelika Kolorus i Paulina Łołka

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2013/2014

    chorąży: Michał Kuś

    asysta: Aleksandra Sobolak i Aneta Kukuczka

    Drugi skład pocztu sztandarowego:

    chorąży: Kacper Słąpak

    asysta: Karolina Biernat i Julia Sterecka

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2014/2015

    chorąży: Dominik Jurgała

    asysta: Marianna Gawron, Kamila Torba

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2015/2016

    chorąży: Dawid Machno

    asysta: Kamila Lizoń, Aleksandra Zielnik

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2016/2017

    chorąży: Antoni Bizoń

    asysta: Kinga Siekacz, Alicja Gawron, Emilia Stopka

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2017/2018

    chorąży: Antoni Bizoń

    asysta: Kinga Siekacz, Emilia Stopka

     

    Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2018/2019

    chorąży: Antoni Bizoń

    asysta: Aleksandra Kubas, Julia Pardała