• Rada Rodziców Szkoły

   •  

    Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

     

    Przewodnicząca Rady Rodziców

    Katarzyna Piechota

    Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

    Katarzyna Tyrpa

    Skarbnik

    Jolanta Wcisło

    Koordynator imprez

    Zofia Głuszyk

    Eliza Koziara

    Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

    Agnieszka Śmigielska

    Członek Komisji rewizyjnej

    Anna Krawiec-Mruk

     

     

    W obecnym roku szkolnym Rada Rodziców przegłosowała i uchwaliła wysokość składki, która wynosi 50 zł za jednego ucznia na semestr, (czyli 100 zł na cały rok szkolny). Za dziecko drugie  i kolejne wpłata jest nieobowiązkowa. 

     

    Składki w tym roku zbierane są przez skarbników klasowych. Prosimy o nie wpłacanie ich samodzielnie na konto Rady Rodziców.

    Numer konta Rady Rodziców : 43 1240 1444 1111 0010 0155 2734.

     

    Wszystkie propozycje oraz inne sprawy dotyczące szkoły, bardzo prosimy zgłaszać na adres email Rady Rodziców radarodzicowsp66kr@googlegroups.com  lub osobiście do przedstawicieli Rady Rodziców.

     

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 2

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 1

     

     


     

    Regulamin Rady Rodziców

     Regulamin użytkowania szafek szkolnych