• Rada Rodziców Szkoły

   •  

    Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

     

    Przewodnicząca Rady Rodziców

    Katarzyna Piechota

    Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

    Edyta Dziedzic – Chalcarz

    Skarbnik

    Jolanta Wcisło

    Koordynator imprez

    Zofia Głuszyk

    Agnieszka Wąs

    Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

    Agnieszka Śmigielska

    Członek Komisji rewizyjnej

    Magdalena Ptak

     

     

    W obecnym roku szkolnym Rada Rodziców przegłosowała i uchwaliła wysokość składki, która wynosi 50 zł za jednego ucznia na semestr, (czyli 100 zł na cały rok szkolny). Za dziecko drugie  i kolejne wpłata jest nieobowiązkowa. 

     

    Składki w tym roku zbierane są przez skarbników klasowych. Prosimy o nie wpłacanie ich samodzielnie na konto Rady Rodziców.

    Numer konta Rady Rodziców : 43 1240 1444 1111 0010 0155 2734.

     

    Wszystkie propozycje oraz inne sprawy dotyczące szkoły, bardzo prosimy zgłaszać na adres email Rady Rodziców radarodzicowsp66kr@googlegroups.com  lub osobiście do przedstawicieli Rady Rodziców.

     

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 2

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 1

     

     


     

    Regulamin Rady Rodziców

     Regulamin użytkowania szafek szkolnych