• Rada Rodziców Szkoły

   •  

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

     

    Przewodniczący

    Pani Katarzyna Piechota

    Pani  Edyta Dziedzic – Chalcarz

       
       
    Sekretarz Pani Małgorzata Rokita
       
       
    Skarbnik       Pani Jolanta Wcisło
       
       
    Komisja rewizyjna

    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Pani  Agnieszka Siekacz

    Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej: Pani Agnieszka Śmigielska

       
       
    Koordynator imprez szkolnych 

    Pani  Zofia Głuszyk

    Pani  Agnieszka Kocur

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Kontakt:

    radarodzicowsp66kr@googlegroups.com

    Na podany adres e-mail prosimy nadsyłać propozycje, pomysły oraz wnioski związane z działalnością naszej szkoły. Wszystkie państwa wagi postaramy się wykorzystać do poprawy warunków nauki oraz bezpieczeństwa uczniów. Zapraszamy do współpracy.

    W szczególności prosimy o kontakt przedstawicieli tzw. Trójek Klasowych oraz Delegatów. Zależy nam na dobrym przepływie informacji.

    Nr konta Rady Rodziców:       43 1240 1444 1111 0010 0155 2734

    W bieżącym Roku Szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł za semestr.  Rodzice mający dwoje lub więcej dzieci uczęszczających do SP nr 66 w Krakowie mogą wpłacać składkę tylko za jedno dziecko.


    !!! Wpłat należy dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych !!!

     


     

    Regulamin Rady Rodziców