• Rada Rodziców Szkoły

   • Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     

    STANOWISKO

    IMIĘ

    NAZWISKO

    Przewodnicząca Rady Rodziców

    Katarzyna

    Piechota

    Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

    Katarzyna

    Tyrpa

    STANOWISKO

    IMIĘ

    NAZWISKO

    Skarbnik

    Jolanta

    Wcisło

    STANOWISKO

    IMIĘ

    NAZWISKO

    Koordynator imprez

    Zofia

    Głuszyk

    Agnieszka

    Koczur

    STANOWISKO

    IMIĘ

    NAZWISKO

    Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

    Anna

    Krawiec-Mruk

    Przedstawiciel   

    Patrycja

    Wierzbicka

             

    W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców przegłosowała i uchwaliła wysokość składki, która wynosi 50 zł za jednego ucznia na semestr, (czyli 100 zł na cały rok szkolny).

     Składki w zbierane są przez skarbników klasowych. Prosimy o nie wpłacanie ich samodzielnie na konto Rady Rodziców.

    Numer konta Rady Rodziców : 43 1240 1444 1111 0010 0155 2734.

     

    Wszystkie propozycje oraz inne sprawy dotyczące szkoły, bardzo prosimy zgłaszać na adres email Rady Rodziców: RadaRodzicowSP66Kr@googlegroups.com   lub osobiście do przedstawicieli Rady Rodziców.

     

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 2

    BIULETYN INFORMACYJNY NR 1

     

     


     

    Regulamin Rady Rodziców

     Regulamin użytkowania szafek szkolnych