• Jak co roku bierzemy udział w konkursie "Odblaskowa szkoła". 

     Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

      

      

     Bezpieczni na drodze

      

     Uczniowie naszej szkoły znają zasady bycia widocznym na drodze, a nauczyciele dbają o przestrzeganie tych zasad na przykład podczas wycieczek szkolnych. Poniżej uczniowie klasy 1e i 1c, którzy zaprezentowali się na wycieczce w modnych kamizelkach odblaskowych, promując bezpieczeństwo w praktyce.

      

      

      „Modnie i bezpiecznie – noś odblaski” – czyli pokaz mody

     odblaskowej.

      

     W dniach 24 i 25 października 2023 r. odbył się w naszej szkole pokaz mody

     odblaskowej, w którym udział wzięły klasy 1,2 i 3. Uczniowie wykazali się

     kreatywnością i zaangażowaniem w przygotowaniu i prezentacji strojów z

     elementami odblaskowymi. Część klas reprezentowała nawet bardzo liczna grupa

     uczestników. Zdecydowanie pokaz mody odblaskowej „Modnie i bezpiecznie – noś

     odblaski” zachęca do umieszczania elementów odblaskowych na plecakach i

     ubraniach oraz do noszenia kamizelek i bycia modnym i widocznym na drodze.

     Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe widowisko i udział w promowaniu

     bezpieczeństwa na drodze wszystkim uczniom oraz czuwającymi nad nimi

     wychowawcom.

      

      

      

      

      

     Konkurs plastycznyBezpieczni w ruchu drogowym”.

      

     W październiku tego roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny: „Bezpieczni w ruchu drogowym”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego i zainteresowanie ich problematyką bezpieczeństwa na drodze oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Uczniowie przedstawili swoją artystyczną wypowiedź na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie drogi do / ze szkoły.

      

     Finał konkursu miał miejsce 25.10.2023, a jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

     I miejsce:  Antoni Darłak klasa 4D

     II miejsce:  Magdalena Grochal klasa 4C

     III miejsce:  Roksana Wierzbicka klasa 4B

      

     Wyróżnienia:

     Lidia Zielniok klasa 4C

     Maria Mykoliuk klasa 5C

      

      

      

      

     ODBLASKOWA PIOSENKA   

     Odblaskowa szkoła teledysk

     W tym roku został również zorganizowany Konkurs Piosenki Odblaskowej, celem konkursu było przypomnienie o odpowiednim zachowaniu pieszych, popularyzacja bezpieczeństwa na drodze, rozwijania zamiłowania do śpiewu jako jednej z form aktywności muzycznej, prezentacja zdolności oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Uczestnicy przygotowywali piosenkę z tekstem własnego autorstwa nagraną w formie video. 

     W konkursie na Odblaskową piosenkę zwyciężyła piosenka przygotowana przez reprezentację klasy 4D (Joanna Filas, Hanna Piszczek, Alicja Puto, Hanna Wróbel). 
     Gratulujemy odwagi, pomysłowości, a przede wszystkim działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowy
      

      

      

      

     TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PIESZYCH NA DRODZE

     KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM.

      

     Dnia 24 października 2023 odbył się w naszej szkole Test wiedzy o bezpieczeństwie pieszych na drodze. Uczniowie klas 4 biorący udział w konkursie udowodnili, że warto znać zasady zachowania się w ruchu drogowym. Dzięki swojej wiedzy będą bezpieczni na drodze. Uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów zajęli następujące miejsca:

      

     I miejsce ex aeqou: Julia Babiuch (4C) i Lidia ZIelniok (4C)

     II miejsce: Michał Wąs (4B)

     III miejsce: Magdalena Grochal (4C)

      

     Gratulujemy!

      

      

     ODBLASKOWA SZKOŁA - SPOTKANIE ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

     19 września br. uczniowie naszej szkoły kl. 1 – 3 spotkali się z przedstawicielami Straży Miejskiej. Pani Strażnik przeprowadziła rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze. Uczestnicy podzielili się swoimi wiadomościami na temat zachowania pieszych, gdy zapadnie zmrok oraz jak cenną rzeczą jest posiadanie kamizelek i odblasków, pozwalających zobaczyć kierowcy idącego pieszego oraz zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom na drodze.   

     M. Matoga

     D. Piątkowska - Haptaś

      

     ODBLASKOWA SZKOŁA - PLAKATY SZKOLNE

     Miesiące wrzesień i październik to czas ogólnopolskiej akcji promującej bezpieczeństwo pieszych na drodze pt.: „Odblaskowa Szkoła”. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na konieczność noszenia odblasków, które pozwalają kierowcom z daleka dostrzec ich na drodze czy chodniku. Akcja ta promuje też wiedzę dotyczącą odpowiedniego przestrzegania przepisów drogowych. Wszelkiego rodzaju działania zmierzają noszenia odblasków i kamizelek, których posiadanie już wielu osobom uratowało życie. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetki w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie, którzy wzięli udział w tworzeniu gazetek wykazali się zaangażowaniem, kreatywnością i pomysłowością w ich tworzeniu, wszystko po to, aby poszerzyć swoją wiedzę, ale też promować bezpieczeństwo w swoim środowisku.

     Gratulujemy !

     M. Matoga

     D. Piątkowska - Haptaś