• Jak co roku bierzemy udział w konkursie "Odblaskowa szkoła". Regulamin konkursu pt. „ODBLASKOWA SZKOŁA”

          Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

          11 września odwiedził  uczniów klas pierwszych Pan Strażnik Miejski, który omawiał z dziećmi zasady bezpieczeństwa.