• Informacje

    • ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

     W dniach od 19 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. odbędą się zapisy dzieci z poza Przedszkola nr 23.

     W związku z ograniczoną liczbą wolnych miejsc o przyjęciu dziecka będzie decydować kolejność zgłoszeń.

     Poniżej karta zapisu.

     deklaracja_dla_dzieci_spoza_P23(1).pdf


     Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022

     W aktualnym roku szkolnym nasze przedszkole pracuje w sierpniu. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, nie mogących w żaden sposób zapewnić dziecku opieki.  

     Zgłoszenia na dyżur dzieci z naszego przedszkola będą przyjmowane w dniach: 28.03.2022 r. do 11.04.2022 r. za pośrednictwem skrzynki na dokumenty.

     deklaracja_sieprien.doc

     Prosimy o przemyślane i odpowiedzialne dokonywanie zapisu na dyżur wakacyjny, gdyż na podstawie zgłoszonych dzieci, ustala się ilość wolnych miejsc dla dzieci spoza naszego przedszkola oraz harmonogram pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

     Dzieci z innych przedszkoli będzie można zapisywać w miarę wolnych miejsc od dnia 19.04.2022 r.

     Harmonogram pracy przedszkoli znajduje się na portalu edukacyjnym.

     https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_rodzicow/257186,2156,komunikat,harmonogram_pracy_samorzadowych_przedszkoli_w_okresie_lipiec_-_sierpien_2022.html


     PONIŻEJ PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA:

     Pocedura_bezpieczenstwa_P23_2021-22(1).pdf

      


     ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

     Wpłat z tytyułu uczęszczania dziecka do przedszkola należy dokonywać na konto:

                                                          Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7
                                                NR KONTA 22 1020 2892 0000 5102 0590 8183

     W tytule przelewu proszę umieścić następujące informację: Imię i nazwisko dziecka.

     Termin: do 14 go każdego miesiąca, po otrzymaniu wysokości kwoty wyliczonej na podstawie dni obecności dziecka w przedszkolu.


     STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23 W KRAKOWIE

     Statut_Przedszkola.pdf