• Rekrutacja

   • DZIEŃ OTWARTY

    Szanowni Rodzice!

    Dzieci przyjęte do Samorządowego Przedszkola nr 23 serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się:

    27.06.2023 r. (wtorek)     w godzinach od 930 do 1100 DLA DZIECI  3 i 4-LETNICH

    28.06.2023 r. (środa)        w godzinach od 930 do 1100 DLA DZIECI  5 i 6- LETNICH

     

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
    DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23

    Samorządowe Przedszkole nr 23 dysponuje 3 wolnymi miejscami.

    Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja „marcowa” (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co
    w rekrutacji „marcowej”). Wnioski  mogą składać rodzice dzieci, które brały udział w rekrutacji marcowej (ponowienie wniosku), jak również rodzice dzieci, które nie uczestniczyły w rekrutacji.       
     

    1. Terminy składania wniosków: 25.05.2023 do 05.06.2023

    Godziny otwarcia sekretariatu przedszkola:

    PONIEDZIAŁEK do PIĄTEK 800-1530

     

    1. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
     21.06.2023 r.  
      
    2. Okres potwierdzania woli uczęszczania: 22.06.2023 do 29.06.2023
    3. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 30.06.2023 r.  

    Poniżej wniosek:

    wniosek_o_przyjecie_do_samorzadowgo_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej-3.pdf

     

     

     

    POTWIERDZANIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23
    W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

    dotyczy dzieci (nowych) zakwalifikowanych
    w wyniku rekrutacji

    Szanowni Rodzice!

    W dniach 24.04.2023 r. do 09.05.2023 r.

     

    należy potwierdzić wolę  przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 23
    w Krakowie na rok szkolny 2023/2024.  

    Druk dostępny jest na stronie internetowej ZSP7 Kraków w zakładce przedszkole-rekrutacja lub w sekretariacie przedszkola.

    Prosimy o dostarczanie do sekretariatu przedszkola w godz. 8:00-15:00.

    Należy pamiętać, że potwierdzenie powinni podpisać obydwoje z Rodziców.

    Brak potwierdzenia przez Rodzica kandydata woli przyjęcia oznacza rezygnację z przedszkola.   
     

    potwierdzenie_woli(1).pdf

     
     
     
     
     
     
     
    REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024
     

    Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 1 marca 2023 r.

    Również 1 marca 2023 r. (o godz. 8.00) został uruchomiony elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

    Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

    Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.)

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

    Składanie wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie
    od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 do godz. 15:00 w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8:00-15:00.

    Kontakt tel.12 262 52 81