• Rekrutacja

   •  

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23

    Samorządowe Przedszkole nr 23 dysponuje 2 wolnymi miejscami.

    Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria jak w rekrutacji „marcowej”).

    W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

    1. Wypełnić formularz wniosku (zal._1_wniosek_.pdf), zrobić skan lub zdjęcie i przesłać na adres
     e-mail: przedszkole23@vp.pl.
    2. Do wniosku należy dołączyć skany wszystkich dokumentów potwierdzających zaznaczone kryteria we wniosku.
    3. Rodzic może poświadczyć szczepienie lub jego brak składając oświadczenie według wzoru (zal._2_os__wiadczenie_-_szczepienia.pdf).

    Ważne!!! Rodzice, którzy składali dokumenty w naszej placówce (tzn. na pierwszym priorytecie) w rekrutacji głównej i nie zostali zakwalifikowani nie muszą składać ponownie dokumentów tylko wystarczy, że potwierdzą chęć udziału w rekrutacji za pomocą wiadomości e-mail i złożą stosowne oświadczenie.

     „Oświadczam, że dane we wniosku złożonym w marcu br. nie uległy zmianie. Proszę o rozpatrzenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej do Samorządowego Przedszkola nr 23 w Krakowie”. Data, podpis rodziców.

    1. Terminy postępowania rekrutacji uzupełniającej: 25.05.2020 r.-26.06.2020 r. 
    2. Terminy składania wniosków mailowo:  przedszkole23@vp.pl  25.05.2020 r.- 02.06.2020 r.
    3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17.06.2020 godz. 900.
    4. Potwierdzenie woli przyjęcia od 18.06.2020 r. -25.06.2020 r.
    5. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 26.06.2020 r. godz.900

     

     

    POTWIERDZANIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23
    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    dotyczy dzieci (nowych) zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji

    Szanowni Rodzice!

    W dniach 27.04.2020 r. -08.05.2020 r.

    należy potwierdzić wolę  przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 23 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021.

    Wolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku. Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do "Podglądu podania", a następnie wybrać zakładkę "Potwierdzenie woli przyjęcia" lub wysyłając e-maila wyrażającego zgodę na uczęszczanie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 na adres:  

    przedszkole23@vp.pl

    Brak potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia oznacza rezygnację z przedszkola.   
     


    REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 23 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66 W KRAKOWIE
    W OKRESIE OD 25.03.2020 r. -31.03.2020 r.

     

    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 praca przedszkola i szkoły zostaje zawieszona do dnia 10 kwietnia 2020 r.

     

    Przypominamy, że rekrutacja do samorządowych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków trwa do 31.03.2020 r.

     

    Wnioski o przyjęcie do szkoły i przedszkola proszę składać przez elektroniczny system Elemento (SP) i Formico (Przedszkole), a po wypełnieniu wraz z załącznikami  prosimy przesyłać skany/zdjęcia na adres:

    zsp7kr@wp.pl - w temacie maila wpisując „IMIĘ i NAZWISKO - REKRUTACJA SP 66”,

    przedszkole23@vp.pl - w temacie maila wpisując „IMIĘ i NAZWISKO - REKRUTACJA P 23”.

     

    ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI(2).pdf

     

    UCHWALA_RMK_O_KRYTERIACH.pdf

     


    REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W DNIACH 16 – 25 MARCA 2020

     

    Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną wnioski o przyjęcie do szkoły i przedszkola proszę składać przez elektroniczny system Elemento (SP) i Formico (Przedszkole), a po wypełnieniu wraz z załącznikami  prosimy przesyłać skany/zdjęcia na adres:

     

    zsp7kr@wp.pl - w temacie maila wpisując „IMIĘ i NAZWISKO - REKRUTACJA SP 66”,

    przedszkole23@vp.pl - w temacie maila wpisując „IMIĘ i NAZWISKO - REKRUTACJA P 23”,

    Informuję również, że potwierdzeniem kompletności szczepień jest od wczoraj oświadczenie rodziców o treści :

    „Oświadczam, że moje dziecko ……….. ma komplet szczepień. Data i Podpis rodzica……”

    Oryginały dokumentacji będą Państwo bezwzględnie składać w terminie późniejszym – przypominam, że składanie wniosków trwa do 31 marca. O ewentualnych zmianach będziemy informować na stronie internetowej ZSP7 Kraków.


    Informacja w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień

    Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna uwzględniania jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium dotyczącego szczepień* oświadczenie rodziców oraz książeczki szczepień.

    * tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

     


    ZAPISY DLA NOWYCH DZIECI

     

    Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców FORMICO (krakow.formico.pl).

    Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, po wypełnieniu elektronicznego wniosku zobowiązani są złożyć papierową wersję w przedszkolu pierwszego wyboru.

    Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 23
    w Krakowie można składać:

    w dniach: 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

    w godzinach otwarcia sekretariatu:

    pon., wt., czw., pt. 7:00-14:00,

    śr. 10:00-17:00

     

    ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI(2).pdf

    UCHWALA_RMK_O_KRYTERIACH.pdf


    REKRUTACJA
    DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23
    na rok szkolny 2020/2021

     

    DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

    Rodzice dzieci korzystających z Samorządowego Przedszkola nr 23 w roku szkolnym 2019/2020 zobowiązani są do złożenia deklaracji korzystania z przedszkola w kolejnym roku szkolnym.

    Deklaracje można składać w dniach:
    24.02.2020 r. do 28.02.2020r.
    w godzinach otwarcia sekretariatu.

    Brak złożonej deklaracji do dnia 28 lutego oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu !!!