• Informacje Pedagoga Szkolnego

   •  

    Pedagog szkolny - mgr Renata Mardaus

     

    Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Bizoń

    Psycholog szkolny - mgr Magdalena Braniewska
    Godziny pracy w roku szkolnym 2023/24
     
    Pedagog mgr Agnieszka Bizoń:
    poniedziałek 11.00-13.00
    wtorek 9.00- 14.00
    czwartek 9.45- 11.15
    piątek 12.00-14.30
     
    Pedagog mgr Renata Mardaus:
    poniedziałek 8.00 - 15.00
    wtorek 7.15 - 15.15
    środa 8.00 - 12.30
    czwartek 8.00 - 15.00
    piątek 7.30 - 11.30
     
     
    Psycholog mgr Magdalena Braniewska:
    poniedziałek 8.00 - 15.00
    wtorek 8.30- 17.00
    środa 8.00 - 14.00
    czwartek 8.00 - 14.00
    piątek 7.45 - 10.45

     

     

     

     

     

     

     


    List dziecka

    Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

     

     

     


     

    Dofinansowanie posiłków w szkole.

    Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

    Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

    Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego).

    W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

    Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

    W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.

    Gdzie się zgłaszać:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej filia nr 5 ul. Praska 52, Kraków