• Informacje Pedagoga Szkolnego

   • Pedagog szkolny - mgr Renata Mardaus

    Psycholog szkolny - mgr Maria Dąbkowska
    Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022:
    Pedagog:
    poniedziałek  13.30-15.00 
                              
    wtorek             9.45-14.30
                              15.15-17.00
    środa               8.00-12.00
                              
    czwartek         8.00-15.00 (Lubostroń 12.30-15.00)
                          
    piątek              9.30-12.30 


    Psycholog:

    poniedziałek  8.00-12.30

    wtorek           12.00-17.00

    środa              12.00-16.00

    czwartek       12.00-16.00

    piątek            7.30-12.00 (Lubostroń)

     

     

     

     

     


    List dziecka

    Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

     

     

     


     

    Dofinansowanie posiłków w szkole.

    Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

    Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

    Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego).

    W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

    Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

    W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.

    Gdzie się zgłaszać:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej filia nr 5 ul. Praska 52, Kraków