• Informacje Pedagoga Szkolnego

   • Pedagog szkolny - mgr Renata Mardaus

    Psycholog szkolny - mgr Magdalena Braniewska
    Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023
    Pedagog:
     
    poniedziałek  8.00-12.00 
                              
    wtorek               8.00 -12.30
                                12.30-14.30 (świetlica)
                                14.30 -17.00
                              
                               
    środa                  9.30 -11.40
                               11.40-14.40 (świetlica)
                              
    czwartek           7.25 -12.15
                              12.15-14.15 (świetlica)
                          
    piątek                7.50-8.55
                                9.40-12.35
                                12.35-13.35 (świetlica)
     
     
    Psycholog:
     
    poniedziałek  8.30-14.30     
     
    wtorek           9.00-17.00      (PRZEDSZKOLE 13.00-16.00)
     
    środa              8.00-11.00
     
    czwartek       8.00-11.00        (PRZEDSZKOLE)
     
    piątek            8.00-10.00

     

     

     

     

     


    List dziecka

    Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

     

     

     


     

    Dofinansowanie posiłków w szkole.

    Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

    Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

    Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego).

    W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

    Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

    W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.

    Gdzie się zgłaszać:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej filia nr 5 ul. Praska 52, Kraków