•                            DYREKCJA ZSP 7

    Jacek Tomana - Dyrektor ZSP7

    •            wtorek 1500-1600
    •      piątek 1000-1100

    DYŻURY PANA DYREKTORA ODWOŁANE DO 30.06.2023

     

    Marzanna Kominiak - Pełniąca obowiązki Dyrektora ZSP7

    • piątek 1500-1600

     

    Agnieszka Bizoń - Wicedyrektor ZSP7

    •           czwartek 1430-1530

    SEKRETARIAT GŁÓWNY SP 66

    Bożena Głowacka - sekretarz szkoły

    PRZYJMOWANIE STRON

    • poniedziałek, wtorek: 730-1500
    • środa- DZIEŃ BEZ STRON 
    • czwartek, piątek: 730-1500

    SEKRETARIAT ds. uczniowskich SP 66

    Paulina Guzik - sekretarka

    PRZYJMOWANIE STRON

    • poniedziałek, wtorek: 800-1530
    • środa- DZIEŃ BEZ STRON 
    • czwartek, piątek: 800-1530

    SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA 23

    Małgorzata Woźnicka - Pabijan - kierownik gospodarczy

    PRZYJMOWANIE STRON

    • poniedziałek, wtorek: 800-1500
    • środa- DZIEŃ BEZ STRON 
    • czwartek, piątek: 800-1500

    PSYCHOLOG SZKOLNY

    Magdalena Braniewska

    • poniedziałek 830-1430
    • wtorek 900-1700 ( przedszkole 1300 -1600)
    • środa 800-1100
    • czwartek 800-1100 przedszkole
    • piątek 800-1030

     

    tel. wew 12

     

     

     


    Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

    Imię i nazwisko: Agnieszka Sowa

    Adres mailowy - inspektor5@mjo.krakow.pl

    Adres siedziby IOD - ul. Wielopole  17a, 33-332 Kraków

   •  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022 – 2023

     

    6 września 2022 r.

    17.00/18.00 Spotkania organizacyjno – informacyjne wychowawców z rodzicami klas I – VIII

    25 października 2022 r.

    17.00 – Zebranie dyrektora z rodzicami klas VII – VIII

    17.00/18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – VI

    18.00Zebrania wychowawców z rodzicami klas VII – VIII

    13 grudnia 2022 r.

    17.00 – Zebranie dyrektora z rodzicami klas I

    17.00/18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VIII

    18.00Zebrania wychowawców z rodzicami klas I

    25 stycznia 2023 r. (środa)

    17.00/18.00 – Podsumowanie wyników pierwszego półrocza w klasach I – VIII

    14 marca 2023 r.

    17.00 – Zebranie dyrektora z rodzicami klas IV – VI

    17.00/18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III oraz  VII – VIII

    18.00 Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV - VI

    9 maja 2023 r.

    17.00/18.00 – Omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji klas I – VIII

     

   • HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    31.10.22 (poniedziałek) – dzień przed świętem Wszystkich Świętych

    02.12.22 (piątek) – Przegląd Teatrzyków Szkolnych

    22.12.22 (czwartek) – Spotkanie opłatkowe

    02.05.23 (poniedziałek) – Święto Flagi

    23.05.23 (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

    24.05.23 (środa) – Egzamin ósmoklasisty

    25.05.23 (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

    09.06.23 (piątek) – dzień po Bożym Ciele


    Wykaz zajęć rozwijających – rok szkolny 2022 - 2023


    L.p.

    Rodzaj zajęć

    Prowadzący

    Termin

    Sala

    1.

    Kółko geograficzne

    p. Katarzyna Owoc

    Wtorek

    14.30

    2

    2.

    Teatrzyk szkolny

    p. Renata Mardaus

    Środa

    8.00

    gabinet pedagoga/aula

    3.

    Koło biologiczne

    p. E. Trzyna

    Wtorek

    15.20

    2

    4.

    Kółko plastyczne

    p. J. Adamiec

    Poniedziałek

    14.30

    15.20

    5 nowy budynek

    5.

    Kółko muzyczne dla klas I-III

    p. A. Smorońska

    Czwartek

    13.40

    12

    6.

    Chór szkolny

    p. A. Smorońska

    Środa

    16.10

    12

    7.

    Kółko polonistyczne

    p. O. Brzeźniak - Pałgan

    Czwartek

    12.45

    gabinet logopedyczny

    8.

    Kółko fizyczne

    p. A. Karatnik

    Wtorek

    14.25

     

    2
    Pole tekstowe: Zajęcia rozwijające dla poszczególnych klas I – III prowadzą Wychowawczynie.