• DYREKCJA ZSP 7

    Jacek Tomana - Dyrektor ZSP7

    •            poniedziałek  1000-1030
    •      środa 1500-1600

     


    Agnieszka Bizoń - Wicedyrektor ZSP7

    •            czwartek 1500-1600

     

    Marzanna Kominiak - Wicedyrektor ZSP7

    •            wtorek 1600-1630
    •             środa 730-800

    SEKRETARIAT SP 66

    Bożena Głowacka - sekretarz szkoły

    • poniedziałek, wtorek: 700-1500
    • środa: 800-1600
    • czwartek, piątek: 700-1500

    Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

    Imię i nazwisko: Agnieszka Sowa

    Adres mailowy - inspektor5@mjo.krakow.pl

    Adres siedziby IOD - ul. Wielopole  17a, 33-332 Kraków

   • HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
    OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W KRAKOWIE
    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    12.11.21 (piątek) - dzień po Święcie Niepodległości

    03.12.21 (piątek)- Przegląd Teatrzyków Szkolnych

    22.12.21 (środa) – Spotkanie opłatkowe

    02.05.22 (poniedziałek) – Święto Flagi

    24.05.22 (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

    25.05.22 (środa) – Egzamin ósmoklasisty

    26.05.22 (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

    17.06.22 (piątek) – dzień po Bożym Ciele