• DYREKCJA

    Jacek Tomana - Dyrektor ZSP7

    poniedziałek 10:00 – 11:00

    czwartek 14:30 – 15:30


    Agnieszka Bizoń - Wicedyrektor ZSP7

    środa  14:00 – 15:30

     


    Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

    Imię i nazwisko: Agnieszka Sowa

    Adres mailowy - inspektor5@mjo.krakow.pl

    Adres siedziby IOD - ul. Wielopole  17a, 33-332 Kraków

   • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019 – 2020

     

    10 września 2019 r.

    17.00 Spotkania dyrekcji i nauczycieli z rodzicami klas IV

    17.00 Spotkania organizacyjno – informacyjne wychowawców z rodzicami klas V – VIII

    18.00 – Spotkania organizacyjno – informacyjne wychowawców z rodzicami klas I – III

     

    29 października 2019 r.

    17.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VIII

    18.00Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

     

    17 grudnia 2019 r.

    17.00Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VIII

    18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

     

    21 stycznia 2020 r.

    17.00 – Podsumowanie wyników pierwszego półrocza w klasach IV – VIII

    18.00 – Podsumowanie wyników pierwszego półrocza w klasach I – III

     

    31 marca 2020 r.

    17.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VIII

    18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

     

    12 maja 2020 r.

    17.00 – Omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji klas IV – VIII

    18.00 – Omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji klas I – III

     

     

     


    HARMONOGRAM DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
    OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W KRAKOWIE
    W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     

    06.12.19 (piątek) – Przegląd Teatrzyków Szkolnych

    20.12.19 (piątek) – Spotkanie opłatkowe

    21.04.20 (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

    22.04.20 (środa) – Egzamin ósmoklasisty

    23.04.20 (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

    12.06.20 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

    19.06.20 (piątek) – szkolenie nauczycieli

     

   • Harmonogram dyżurów nauczycieli dla rodziców

   • Lp.

    Nazwisko i imię nauczyciela

     

    Termin

     1.

    Borowska Agnieszka

    czwartek    godz.11.00-11.30

     2.

    Czudecka – Wrona Anna

    wtorek        godz.10.50-11.20

     3.

    Dworak Joanna

    poniedz.     godz.  9.40-10.10

     4.

    Dyrcz – Erhardt Anna

    środa          godz.10.45-11.30

     5.

    Dzierzgowska Sylwia

    środa          godz.13.00-13.30

     6.

    Gawin Sławomira

    środa          godz.11.00-11.30

     7.

    Guzik Joanna Katarzyna

    czwartek    godz.12.00-12.30

     8.

    Hrynkiewicz Mateusz

    środa         godz.14.30-15.00

     9.

    Huk Jakub

    środa         godz.  9.50-10.20

    10.

    Karatnik Anna

    czwartek   godz.13.40-14.25

    11.

    Kasperczyk Justyna

    piątek        godz.  8.00-8.30

    12.

    Konieczny Urszula

    środa         godz.13.40-14.10

    13.

    Leś Ewa

    wtorek      godz.16.05-16.35

    14.

    Łabądź Renata

    środa        godz.9.50-10.35

    15.

    Migo Elżbieta

    środa        godz.16.05-16.35

    16.

    Mrozowska Ewa

    poniedz.   godz.13.30-14.00

    17.

    Musielak Paulina

    środa        godz.13.00-13.30

    18.

    Okarmus Katarzyna

    środa        godz.15.15-15.45

    19.

    Pilch Piotr

    środa        godz.12.45-13.30

    20.

    Piróg Marzena

    piątek       godz.8.20-8.50

    21.

    Raczkowska – Papież Paulina

    środa        godz.14.45-13.15

    22.

    Rentel Katarzyna

    piątek       godz.13.30-14.00

    23.

    Salawa Anna

    środa        godz.11.50-12.20

    24.

    Sobecka – Dowlaszewicz Anna

    środa        godz.10.00-10.30

    25.

    Szewczyk Mirosław

    wtorek     godz.10.10-10.40

    26.

    Szymanek – Mosio Patrycja

    wtorek     godz.8.00-8.30

    27.

    Talaga Izabela

    wtorek     godz.14.30-15.00

    28.

    Trzyna Elżbieta

    wtorek     godz.11.50-12.20

    29.

    Tyński Piotr

    wtorek     godz.10.00-10.30

    30.

    Węgiel Małgorzata

    wtorek     godz.12.35-13.40

    31.

    Węglarz Ewa

    środa       godz.13.50-14.20

    32.

    Wojas – Mucha Aneta

    czwartek  godz.9.50-10.35

    33.

    Wypchał Bożena

    poniedz.  godz.9.00-9.30

    34.

    Zaczyński Tomasz

    poniedz.  godz.12.35-13.05

    35.

    Zator Małgorzata

    czwartek  godz.7.30-8.00