•  

     KONKURS FOTOGRAFICZNY

     Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym.

     Konkurs_fotograficzny.pdf

      


     Szanowni Rodzice!

     Dnia 24.09.2020 r. (czwartek)  w godzinach dopołudniowych

     będziemy gościć w przedszkolu Strażaków w związku z omawianym tematem bezpieczeństwa. 


                                              

     DZIAŁANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU

     PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     Praca wychowawczo – dydaktyczna we wszystkich grupach przedszkolnych będzie prowadzona w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości ” autorstwa Jolanty Wasilewskiej (wyd. WSiP).

         • Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w oparciu o „Metodę Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno - ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

         • Język angielski – 2 x w tygodniu w każdej grupie;

         • Religia – 2 x w tygodniu w grupie III i IV;

         • Gimnastyka korekcyjna – 1 x w tygodniu w każdej grupie;

         • „ Hip hop ” - zajęcia taneczne - 1x w tygodniu w każdej grupie;

         • udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciela Natury ”;

         • udział w projekcie czytelniczym „ Kącik Molika Książkowego ”;

         • udział w akcjach charytatywnych, prozdrowotnych i proekologicznych;

         • przygotowywanie dzieci do konkursów międzyprzedszkolnych.

      

     Zachęcamy Rodziców do zaglądania na stronę internetową przedszkola oraz maile grupowe, gdzie będziecie Państwo mogli poznać działania planowane na poszczególne miesiące.

      

     DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

      

     GRUPA_I.pdf

      

     GRUPA_II.pdf

      

     GRUPA_III.pdf

      

     GRUPA_IV.pdf