• PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ - CZERWIEC 2021

      


     GRUPA_II(2).pdf

      

     KAMPANIA ROWEROWY MAJ
     Drodzy Rodzice.
      
     • W tym roku całe przedszkole weźmie udział w Kampanii Rowerowy Maj 2021. Rozpoczynamy 4 V.
     • Kampania organizowana jest przez Gminę Miejską Kraków w partnerstwie z Miastem Gdańsk.
     • Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
     • Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak.
     • Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do przedszkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, na wrotkach, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami.
     • Każda grupa przedszkolna będzie miała dziennik rowerowy (wystawiony w holu przedszkola), w którym rodzic będzie zaznaczał aktywność swojego dziecka w danym dniu. Koordynator akcji - pani Joanna Wójcik będzie codziennie nanosiła aktualną aktywność w dzienniku elektronicznym na stronie Kampanii.
     • Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: jedną do wklejenia w książeczce rowerowej, drugą do przyklejenia na plakat grupowy.
     • Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni.
     • Regulamin i dodatkowe informacje na stronie https://rowerowymaj.eu/do-pobrania/#dok-krakow 
     • Proszę o wypełnienie zgody (w załączniku) na udział w Kampanii i oddanie do nauczycielek grup do końca kwietnia.
     Koordynator: Joanna Wójcik

     Zgoda_rodzica(1).docx

      


      

     PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ -KWIECIEŃ/MAJ 2021

     GRUPA_I(3).pdf

     GR_II_.pdf

     GRUPA_IV(2).pdf

      


      

     PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ -MARZEC 2021

     GRUPA_I(2).pdf

     GRUPA_II(1).pdf

     GRUPA_III(2).pdf

     grupa_IV(1).pdf


     PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ - LUTY 2021

     GRUPA_I_-LUTY.pdf

     GRUPA_II_LUTY.pdf

     grupa_III_-LUTY.pdf

     GRUPA_IV_LUTY.pdf


     PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ - STYCZEŃ 2021

     GRUPA_I(1).pdf

     GRUPA_II.pdf

     GRUPA_III(1).pdf

     GRUPA_IV.pdf

      


     KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

     Szanowni Rodzice!

     Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji zaplanowanego na 17-go grudnia kiermaszu bożonarodzeniowego.

     W tym roku ze względu na pandemię, nie może on się odbyć w tradycyjnej formie, stąd nasz apel. Proszę o wypełnienie ankiety  online,  przygotowanej przez Radę Rodziców. To jedyny sposób na sprawną organizację  sprzedaży upieczonych  przez wielu rodziców z wszystkich grup, pysznych, świątecznych ciast.

     Aby plan zrealizować, potrzebna jest Państwa deklaracja w tym zakresie, najlepiej do 9-go grudnia.

     Poniżej link do ankiety:

     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdTONk1GXKf0-IOVAr6LSEUl3scSh-xIl8YyP4hQbflC7GKw/viewform

     Jednocześnie informuję, że przyłączenie się do akcji jest dobrowolne.

      

     Marzanna Kominiak- wicedyrektor ZSP7


     PLAN DZIAŁAŃ I WYDARZEŃ - GRUDZIEŃ 2020

     GRUDZIEN_-GR_I.pdf

     GRUDZIEN_GR_II_.pdf

     GRUDZIEN-_GRUPA_III_.pdf

     GRUDZIEN_GR._IV.pdf                                                    

                                                                                                                      


     WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

     WYNIKI_KONKURSU.pdf


     Poniżej plan działań poszczególnych grup na listopad 2020 r.

     DZIALANIA_LISTOPAD_GR._I.pdf

     DZIALANIA_LISTOPAD_GR._II.pdf

     DZIALANIA_LISTOPAD_GR_III.pdf

     DZIALaNIA_LISTOPAD_GR._IV.pd


     KONKURS FOTOGRAFICZNY

     Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym.

     Konkurs_fotograficzny.pdf

      


     Szanowni Rodzice!

     Dnia 24.09.2020 r. (czwartek)  w godzinach dopołudniowych

     będziemy gościć w przedszkolu Strażaków w związku z omawianym tematem bezpieczeństwa. 


                                              

     DZIAŁANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU

     PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     Praca wychowawczo – dydaktyczna we wszystkich grupach przedszkolnych będzie prowadzona w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości ” autorstwa Jolanty Wasilewskiej (wyd. WSiP).

         • Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w oparciu o „Metodę Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno - ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

         • Język angielski – 2 x w tygodniu w każdej grupie;

         • Religia – 2 x w tygodniu w grupie III i IV;

         • Gimnastyka korekcyjna – 1 x w tygodniu w każdej grupie;

         • „ Hip hop ” - zajęcia taneczne - 1x w tygodniu w każdej grupie;

         • udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciela Natury ”;

         • udział w projekcie czytelniczym „ Kącik Molika Książkowego ”;

         • udział w akcjach charytatywnych, prozdrowotnych i proekologicznych;

         • przygotowywanie dzieci do konkursów międzyprzedszkolnych.

      

     Zachęcamy Rodziców do zaglądania na stronę internetową przedszkola oraz maile grupowe, gdzie będziecie Państwo mogli poznać działania planowane na poszczególne miesiące.

      

     DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

      

     GRUPA_I.pdf

      

     GRUPA_II.pdf

      

     GRUPA_III.pdf

      

     GRUPA_IV.pdf