• Rada Rodziców Szkoły

   •  

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

     

    Przewodniczący Pan Marcin Rachwał
    Zastępcy Przewodniczącego Pani Barbara Cisło
       
    Skarbnik Pani Paulina Kowalczyk – Stopka
       
    Sekretarz Pan Paweł Krasny
    Zastępca Sekretarza Pani Karolina Zielniok
       
    Koordynator imprez Pani Patrycja Trybuś
    Zastępcy Koordynatora Pani Iwona Janawa  
       
       
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej       Pani Agnieszka Siekacz 
    Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Pani Urszula Wróblewska
      Pani Edyta Dziedzic – Chalcarz

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kontakt:

    radarodzicow_sp66@op.pl 

     

    Na podany adres e-mail prosimy nadsyłać propozycje, pomysły oraz komentarze związane z działalnością szkoły. Wszystkie państwa wagi postaramy się wykorzystać do poprawy warunków nauki oraz bezpieczeństwa uczniów. Zapraszamy do współpracy.

    W szczególności prosimy o kontakt przedstawicieli tzw. Trójek Klasowych oraz Delegatów. Zależy nam na dobrym przepływie informacji.

     

    Nr konta Rady Rodziców:       43 1240 1444 1111 0010 0155 2734

    W bieżącym Roku Szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł za semestr.  Rodzice mający dwoje lub więcej dzieci uczęszczających do SP nr 66 w Krakowie mogą wpłacać składkę tylko za jedno dziecko.


    !!! Wpłat należy dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych !!!

     

    Terminarz spotkań Rady Rodziców:

    19.10.2017, 04.01.2018, 01.02.2018, 05.04.2018, 17.05.2018
    (spotykamy się zazwyczaj o godzinie 1800)

    Podane daty proszę traktować jako orientacyjne. O szczegółowych terminach będziecie Państwo informowani odpowiednio wcześniej przez wpisy w Zeszytach Ucznia. Zachęcamy do obecności przedstawicieli Trójek Klasowych na zebraniach Rady Rodziców. Chcemy, aby wszystkie decyzje podejmowane były wspólnie.

     


     

    Regulamin Rady Rodziców