• Rada Rodziców Szkoły

   •  

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

     

    Przewodniczący

    Pani Katarzyna Piechota

    Pani  Edyta Dziedzic – Chalcarz

    Pani  Karolina Zielniok

       
       
    Skarbnik Pani Jolanta Wcisło
       
       
    Koordynator imprez                 Pani Zofia Głuszyk
       
       
    Przewodnicząca komisji
    rewizyjnej
    Pani  Agnieszka Siekacz
       
       
    Przedstawiciel komisji
    rewizyjnej

    Pani  Iwona Janawa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kontakt:

    radarodzicowsp66kr@googlegroups.com

    Na podany adres e-mail prosimy nadsyłać propozycje, pomysły oraz wnioski związane z działalnością naszej szkoły. Wszystkie państwa wagi postaramy się wykorzystać do poprawy warunków nauki oraz bezpieczeństwa uczniów. Zapraszamy do współpracy.

    W szczególności prosimy o kontakt przedstawicieli tzw. Trójek Klasowych oraz Delegatów. Zależy nam na dobrym przepływie informacji.

    Nr konta Rady Rodziców:       43 1240 1444 1111 0010 0155 2734

    W bieżącym Roku Szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł za semestr.  Rodzice mający dwoje lub więcej dzieci uczęszczających do SP nr 66 w Krakowie mogą wpłacać składkę tylko za jedno dziecko.


    !!! Wpłat należy dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych !!!

     


    W związku z ważnymi sprawami dotyczącymi drugiej lokalizacji, nie odbyło się planowane zebranie Rady Rodziców w dniu 03.01.2018r.

    Jednakże w trybie nadzwyczajnym zwołujemy zebranie Rady Rodziców w dniu 10.01.2018r., o godzinie 17:30.

     Bardzo proszę o obecność przedstawicieli klas oraz przedszkola na zebraniu ponieważ zostaną przedstawione Państwu aktualne informacje dotyczące drugiej lokalizacji.

     


    Pismo do Rady Rodziców

     


    Pismo Rodziców

    Odpowiedź Pana Dyrektora

     

     


    Biuletyn Informacyjny 1

     

     


     

    Regulamin Rady Rodziców