• 1% dla ZSP7

   • Szanowni Państwo!

    W bieżącym roku kontynuujemy współpracę z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”. Na mocy porozumienia 75% wpłat 1% odpisu od podatku przekazywane jest naszemu Zespołowi.

    W związku z tym ponownie zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, pracowników i sympatyków ZSP 7 o dokonywanie 1% odpisu od podatku na rzecz w. w. Fundacji.

    W poprzednich latach efektem współpracy były:
    - powstanie miejsca zabaw dzieci – „Kulkolandii”
    - dwuetapowa modernizacja ogródka przedszkolnego,
    - stworzenie miejsca zabaw i wypoczynku (zakupiono stół do popularnych „piłkarzyków” oraz cieszący się ogromną popularnością zestaw do cymbergaja)
    - rozbudowa systemu monitoringu placówki, zakup i montaż kolejnych kamer,
    - kupno wykładziny do kącika zabaw dzieci nauczania zintegrowanego,
    - wymiana rejestratora systemu monitoringu i zamontowanie kolejnych kamer zewnętrznych oraz
    zakup wykładzin do sal przedszkolnych.

     

    W bieżącym roku decyzją rad rodziców Przedszkola i Szkoły w uzgodnieniu z dyrekcją Zespołu pozyskane środki przeznaczone zostały na:

    - wprowadzenie nowej strony www,

    - zakup oczyszczacza powietrza oraz wykładziny dywanowej do świetlicy, 

    - zakup filtrów do oczyszczaczy przedszkolnych,

    - zakup mat antypoślizgowych,

    - uzupełnianie księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego,

    - zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola,


    Pięcioletni bilans współpracy w ramach „jednego procenta” wynosi 24 816.71 złotych.
    Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji!

     

    Informacje o Fundacji:

    Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”, Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

    KRS: 0000270261

    Regon: 240629137,  42 – 202 Częstochowa, ul. Bór 116, NIP: 949-204-42-31

    www.mlodzi-mlodym.pl

    e-mail: biuro@fsmm.pl, Tel. 602-397-831, 795-795-747.

     

    Na naszym profilu na stronie fundacji znajduje się program PIT do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego:

    PROFIL ZSP7

     

    JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA ZSP 7?

    Aby przekazać 1% podatku na Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 należy wypełniając PIT postępować zgodnie z informacją przekazaną w materiałach Fundacji (jako CEL należy wpisać „ZSP 7 KRAKÓW 781”):